DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ


Vyšetření kyčlí u miminek v Třeboni v květnu pouze 26.5.
V červnu pak v termínech 2.6. a 16.6.


Od května dochází ke změně ordinačních hodin.


Vzhledem ke stále rostoucímu počtu telefonátů uhledně COVIDu a nemožnosti se pak do ordinace dovolta, PROSÍM, pokud máte dotazy stran karantény, izolace volejte na číslo 1221. Je to linka zřízená právě pro tyto dotazy. Dále ošetřování kvůli karanténě (kontakt s Covid pozitivním) nebo kvůli pozitivnímu PCR bez projevů nemoci si najdete na www.cssz.cz. Ošetřování v ordinaci vystavujeme pouze pro nemocné s příznaky onemocnění.NEPŘEHLÉDNĚTE

.

Vzhledem k množící­mu se počtu pří­padů, kdy je bez omluvy blokován termí­n v době pro zvané, jsem nucena přistoupit k následujícímu opatření:

Doba objednání­ k vyšetření­ = doba, kdy začí­ná Vaše vyšetření­ v ordinaci. Proto docházejte v přiměřeném časovém předstihu potřebném na pří­pravu před vstupem do ordinace.

Děkuji za pochopení­.