DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Ve středu 12.8. v ordinaci pouze zdr. sestra do 11:00.

Akutní stavy se domluví na ošetření se zdr. sestrou.INFORMACE PRO RODIČE MIMINEK: Vyšetření kyčlí

u MUDr. Krátkého bude probíhat v létě pouze 13.8.2020.


Nouzový režim

Stále platí omezení provozu.

To znamená, že dopoledne jsou určena pro zdravé

a ordinace pro nemocné funguje v odpoledních hodinách

po telefonické domluvě.

Upozornění: Telefony přijímáme a vyřizujeme do 11:00 hod.

______________________________________________________________


Během nestandardního režimu čtvrteční ordinace

pouze dopoledne.

______________________________________________________________


Vážení rodiče a milí pacienti v Lomnici.

Ráda bych Vám touto cestou oznámila, že s platností

od dubna 2020 uzavírám ordinaci v Lomnici natrvalo.

Nadále pro Vás všechny platí ordinační hodiny v Třeboni,

kam si Vás budu zvát i na preventivní prohlídky a očkování.


Věřím, že to spolu zvládneme.


Děkuji za pochopení

              MUDr. Karla FilípkováNEPŘEHLÉDNĚTE

.

Vzhledem k množící­mu se počtu pří­padů kdy je bez omluvy blokován termí­n v době pro zvané jsem nucena přistoupit k následujícímu opatření:

Doba objednání­ k vyšetření­ = doba kdy začí­ná Vaše vyšetření­ v ordinaci. Proto prosí­m docházejte v přiměřeném časovém předstihu potřebném na pří­pravu před vstupem do ordinace.

V případě nedodržení termínu objednání (bez předchozí­ omluvy) bude již další termí­n v době pro nemocné, dle toho jak přijdete na řadu.

Děkuji za pochopení­.