Balíček léků na dovolenou

23.06.2015

Horečka - PARALEN (PANADOL)
- BRUFEN (NUROFEN)
  
Bolest - jako při teplotě
 
Oči - OPHTALMO SEPTONEX kapky nebo OPHTAL
 
Bolest v krku - KALOBA
- cucavé tablety na bolest v krku (dle věku)
 
Rýma - nosní kapky (NASIVIN, OTRIVIN, atp.)
 
Kašel - STOPTUSSIN
 
Průjem - SMECTA nebo GASTROFYT
- laktobacily
- ENDIARON
- na vodovou stolici HIDRASEC (na recept)
 
Nevolnost/zvracení na cestě - KINEDRYL
 
Alergická reakce - FENISTIL kapky nebo
- DITHIADEN tablety nebo
- jiná antihistaminika
 
Desinfekce - PEROXID VODÍKU
 
Náplasti, sterilní čtverce, obvazy


NEPŘEHLÉDNĚTE

11.05.2014

Vzhledem k množící­mu se počtu pří­padů kdy je bez omluvy blokován termí­n v době pro zvané jsem nucena přistoupit k následujícímu opatření:

Doba objednání­ k vyšetření­ = doba kdy začí­ná Vaše vyšetření­ v ordinaci. Proto prosí­m docházejte v přiměřeném časovém předstihu potřebném na pří­pravu před vstupem do ordinace.

V případě nedodržení termínu objednání (bez předchozí­ omluvy) bude již další termí­n v době pro nemocné, dle toho jak přijdete na řadu.

Děkuji za pochopení­.


UPOZORNĚN͍ RODIČŮM

26.3.2012 aktualizováno 21.6.2013

Od 1.4.2012 platí­ nová¡ pravidla pro poskytování­ zdravotní­ péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18ti let věku). Tyto pravidla daná zákonem musí­me dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.

- s jakýmkoli zdravotní­m výkonem, ať již diagnostickým, preventivní­m (např. preventivní­ prohlí­dka) nebo léčebným, musí­ být VŽDY udělen souhlas alespoň jední­m rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další­ osoby (např. jiný pří­buzný apod.) Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů.
- se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další­ zdravotní­ stav pacienta nebo kvalitu jeho života, tedy když výkon s sebou nese riziko poškození­ zdraví­ pacienta (např. nepovinné očkování­ - formuláře souhlasu pro konkrétní­ očkování­ jsou k dispozici na stránce OČKOVÁN͍ DOPORUČENÁ) je třeba souhlasu alespoň jednoho rodiče.
- u pacientů starší­ch 15ti let může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě› pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez další­ch souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není­ třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)
- rodič může pí­semně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotní­m stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod.) např. při doprovodu na běžné vyšetření­ v ordinaci.

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní­ dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.

Výjimkou jsou pouze pří­pady neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované pří­mo ze zákona (např. povinné očkování) - zde tedy není nutný souhlas rodiče.

Povinnosti uložené zákonem jsou od 1.4.2012 pod sankcí­, v pří­padě jejich nedodržení­ může lékař dostat pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.

Upozorňujeme rodiče, že může dojí­t v souvislosti s naplnění­m nově uložených povinností­ k prodloužení­ čekací­ doby.